I am Aaditi Kharade

Electronics and telecommunication Engineer,Member of Vigyan Ashram Fab lab 0,Seek to creation,Fab Academian, Design thinking innovator

Name: Aaditi Kharade

Profile: Electronics and telecommunication Engineer

Email: aditikharade1361994@gmail.com

linkedin id: https://www.linkedin.com/in/aaditi-kharade-387166ba

Skill

Basic Electronics 50%
2d,3d design 40%
Programming 60%
Machine 40%
About me

Hello World,

I am Aaditi Kharade,I have completed my B.E.in Electronics & Telecommunication in 2015. I have joined Vigyan Ashram,Pabal to improve my knowledge and confidence by doing things hands on.I like to do innovative things,I have learning attitude. I belive that updation in ourselves with your growing era makes your life peaceful………

माझे नावआदिती खराडे आहे, मी 2015 मध्ये माझे बी. ई.इलेक्ट्रॉनिक्स व दूरसंचार पूर्ण केले आहे. मी विज्ञान आश्रम, पाबळमध्ये ज्ञान आणि आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी आले आहे. मला नवीन गोष्टी करायला आवडतात. आपण आपल्या बदलत्या युगासह स्वत: ला अद्ययावत केले पाहीजे त्यामूळे आपले आयुष्य सुकर होते...

Assignments20

Assignments Completed

0

Days Remain

0

Hours Remain

0

Minutes remain